PAKETAT TONA

PERSONALE APO FAMILJARE?

Një anëtarësim i TeleDoc përshtatet në çdo situatë, për familjet si dhe për individët. Dhe është e përkryer edhe për njerëzit e moshuar: Ndoshta ju mund të bëni një dhuratë për prindërit ose gjyshërit tuaj?

PAKETA PERSONALE TELEDOC

3.990 lekë/vit

Përfitoni 1 vit, 24/7/365 mbulim mjekësor. Ju mund të flisni me një mjek kudo dhe kurdo, me telefon apo videotelefonatë. Mjekët e TeleDoc mund të trajtojnë shumë prej problemeve tuaja mjekësore. Gjithashtu, ju mund të aksesoni Dhomat e Konsultimit tonë online nëpërmjet Uebinareve pa para.

 1 vit me 24/7/365 mbulim mjekësor

Ndihmë mjekësore për ju personalisht

Aq herë sa të keni nevojë

Dhoma konsultimi online pa pagesë

Si mund ta përfitoni Kartën TeleDoc

33  Bleni tani!

PAKETA FAMILJARE TELEDOC

7.490 lekë/vit

Përfitoni 1 vit, 24/7/365 mbulim mjekësor për ju dhe personat në vartësi: dy të rritur dhe dy fëmijë nën moshën 26 vjeç. Ju dhe personat në vartësinë tuaj, që janë regjistruar, mund të komunikojnë me një mjek në çdo kohë, kurdo, nëpërmjet telefonit apo videotelefonatës. Mjekët e TeleDoc mund të trajtojnë shumë prej nevojave mjekësore.

Jepni familjes tuaj akses te TeleDoc. Për më shumë, ju dhe personat në vartësinë tuaj mund të aksesojnë Dhomat e Konsultimit online pa para. Llogarisë tuaj familjare mund t’i shtohen edhe dy fëmijë nga mosha 26 vjeç e poshtë. Të rriturit e moshës 26 vjeç e sipër duhet të krijojnë një llogari personale.

 1 vit me 24/7/365 mbulim mjekësor

Dy të rritur dhe dy fëmijë nën moshën 26 vjeç

Aq herë sa të keni nevojë

Dhoma konsultimi online pa pagesë

Si mund ta përfitoni Kartën TeleDoc

62  Bleni tani!