Në fillim të muajit gusht u nënshkrua një bashkëpunim me distributorin farmaceutik CFO Pharma për ekskluzivitetin e ofrimit të kartave TeleDoc nëpërmjet rrjetit të farmacive në Shqipëri.

Falë këtij bashkëpunimi, tashmë çdo farmaci në vend për t’u bërë pjesë e kësaj nisme, mund të kontaktoje direkt me CFO Pharma.

☎️ 042454532
☎️ 042454533
☎️ 042454534
☎️ 042454535
☎️ 042454536
📱 0672011602
📱 0682064336
📱 0682046799

Për çdo klient të interesuar, ju ftojmë të vizitoni farmacinë pranë jush për t’u informuar, të gjitha zyrat e shërbimit të Postës Shqiptare ose na kontaktoni direkt në numrat tanë :

+355 69 6000 898 / +355 69 6000 525

Më poshtë do gjeni informacion plotësues:

KARTA INDIVIDUALE TELEDOC


Personal Card

3.990 lekë/vit

  • 1 vit me 24/7/365 mbulim mjekësor
  • Ndihmë mjekësore për ju personalisht
  • Aq herë sa të keni nevojë
  • Dhoma konsultimi online pa pagesë

Përfitoni 1 vit, 24/7/365 mbulim mjekësor. Ju mund të flisni me një mjek kudo dhe kurdo, me telefon apo videotelefonatë. Mjekët e TeleDoc mund të trajtojnë shumë prej problemeve tuaja mjekësore. Gjithashtu, ju mund të aksesoni Dhomat e Konsultimit tonë online nëpërmjet Uebinareve pa para.

KARTA FAMILJARE TELEDOC


Family Card

7.490 lekë/vit

  • 1 vit me 24/7/365 mbulim mjekësor
  • Dy të rritur dhe dy fëmijë nën moshën 26 vjeç
  • Aq herë sa të keni nevojë
  • Dhoma konsultimi online pa pagesë

Përfitoni 1 vit, 24/7/365 mbulim mjekësor për ju dhe personat në vartësi: dy të rritur dhe dy fëmijë nën moshën 26 vjeç. Ju dhe personat në vartësinë tuaj, që janë regjistruar, mund të komunikojnë me një mjek në çdo kohë, kurdo, nëpërmjet telefonit apo videotelefonatës. Mjekët e TeleDoc mund të trajtojnë shumë prej nevojave mjekësore.

Jepni familjes tuaj akses te TeleDoc. Për më shumë, ju dhe personat në vartësinë tuaj mund të aksesojnë Dhomat e Konsultimit online pa para. Llogarisë tuaj familjare mund t’i shtohen edhe dy fëmijë nga mosha 26 vjeç e poshtë. Të rriturit e moshës 26 vjeç e sipër duhet të krijojnë një llogari personale.